GINKGO-SCHOOL

Artikel 1 van 1
€ 75,00 (inclusief btw)

Een school voor haiku


De Ginkgo-school is een nieuwe school voor haiku, de allereerste van de Lage Landen, onder impuls van dichter Geert De Kockere en naar het voorbeeld van de Japanse haikuscholen. Wat is de Ginkgo-school precies? Wat is het idee en concept achter de school, wat is de doelstelling en de werkwijze? Hier vind je een soort blauwdruk van Ginkgo.

IDEE EN CONCEPT

De Ginkgo-school wordt een selecte groep waarbij zowel schrijvers als lezers welkom zijn, zowel beginners als gevorderden. Met ’select’ wordt niet zozeer de kwaliteit van de haiku’s bedoeld (het is immers een leerschool), maar eerder de intentie van de Ginkgo-genoten. Mensen die echt bezield zijn, of ze nu een schrijver of een lezer zijn, beginner of gevorderde. Mensen die echt willen bijleren en daar ook open voor staan. Een ‘gemengde’ Ginkgo-school dus met dichters met ervaring en mensen die het graag ook leren of aan het begin staan, om aldus samen één fijne groep te vormen, waarbij de dichters met ervaring het voortouw kunnen nemen als ze zich daartoe geroepen voelen (maar dat hoeft niet) en wéten en ook aanvaarden dat er heel wat aftastende, beginnende, ja, soms ook bange mensen bij zitten die misschien nog veel fouten maken en vooral aangemoedigd moeten worden om ook eens iets te posten (met fouten) zonder daarvoor verlegen te moeten zijn of een soort van ‘blamage’ te riskeren. De ervaren dichters moeten in zo’n school de steunpilaren én bezielers worden voor de minder ervaren dichters. En dat vanuit een codex, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het schrijven van een goede haiku volgens de Ginkgo-school zijn uitgeschreven.

BELANGRIJKSTE DOEL

Het belangrijkste doel van de Ginkgo-school is bijleren of op een boeiende manier van gedachten wisselen over haiku, veel meer dan ‘showen’ wat je kunt. Door de gemeenschappelijke codex en dus een gedeelde visie over haiku zullen er minder snel botsende meningen ontstaan, waardoor je je vanzelf ook veiliger voelt en meer durft, ook al besef je dat je er nog lang niet bent en nog veel fouten maakt. Je wéét dat de groep er is om te kunnen en vooral te mogen leren en niet in de eerste plaats om te tonen hoe goed je (al) bent. Een beginnende ‘leerling’ kan een ‘meester’ trouwens ook nog ontzettend veel leren. Beginners kunnen in de Ginkgo-school de stiel leren, gevorderden de stiel verfijnen, waarbij je ‘stiel’ ook kunt vervangen door ‘stijl’. Ik maak mij sterk dat de werkwijze in Ginkgo er kan toe leiden dat je vanaf nul na één jaar al goede haiku’s schrijft. Op voorwaarde dus dat je bezield bent, een beetje taalgevoel hebt én ook durft schrijven en dat regelmatig doet.

DE WERKWIJZE

Iedereen kan in de Ginkgo-school iedereen helpen volgens zijn of haar interesse en/of skills. Er zal niets ‘moeten’, ook geen verplichte frequentie van schrijven of posten. Een beperktere groep met een veel rustiger tempo zal ook meer uitnodigend zijn om af en toe zelf eens iets te proberen, te posten of te vragen. Via leuke opdrachten die heel gevarieerd kunnen zijn, zullen we ook motiveren om te schrijven en te oefenen, om mee te spelen eigenlijk. Want haiku, daar gelooft de Ginkgo-school heel sterk in, is een spel, een vermaak en moet dat ook kunnen zijn en blijven. Plezier is belangrijker dan ‘grote kunst’. We beogen dus vooral een rustige, relaxte en gemoedelijke sfeer, waarbij iedereen doet en laat waar hij of zij zich goed bij voelt. Door de gemeenschappelijke basis (de codex) ontstaat er vanzelf al heel veel rust en is er minder de behoefte om over 'regels' te gaan discussiëren. Wel kunnen we verder doorbomen over de richtlijnen in de codex, sommige meer uitleggen of uitdiepen nog of zelfs verfijnen waar nodig. Filosoferen over haiku is ook een manier om je visie erover te verbeteren.

DE BIJDRAGE

Om ervoor te zorgen dat de Ginkgo-school niet zomaar vrijblijvend is en we de echt geïnteresseerden krijgen, wordt er een jaarlijkse bijdrage gevraagd, waarvoor de Ginkgo-genoten dan ook heel wat in ruil krijgen. Zie daarvoor het volgende punt. Die bijdrage kan bijgevolg ook niet zomaar een paar euro zijn en moet voldoende hoog zijn, zodat we er ook iets wezenlijks kunnen mee doen in de Ginkgo-school. De bijdrage voor het eerste jaar bedraagt 75 euro.

WAT IN RUIL?

In ruil voor de jaarlijkse bijdrage van 75 euro voorzien we ten minste het volgende (een beetje afhankelijk van het totale bedrag waarover we via die bijdragen dan kunnen beschikken):

Ten minste één haiku per dag per Ginkgo-genoot kan ten gronde worden besproken door mij of een andere, ‘gevorderde’ haikudichter die binnen Ginkgo die rol op zich wel nemen, uiteraard ook verder aangevuld met commentaar of reacties van andere Ginkgo-genoten die zich geroepen voelen. Of het meer dan één kan worden, zien we later nog wel, afhankelijk van hoe het loopt.
---
Van een bundeling van je eigen haiku’s kun je een pdf aanleveren, die als gratis e-book op een mooie manier op het Ginkgo-platform wordt aangeboden. Je krijgt dan een link die je zelf verder kunt verspreiden om je werk te delen met wie je wilt.
---
We zullen op termijn ook de mogelijkheid voorzien om van je goeie haiku’s door Ginkgo een e-book te laten maken met een standaard, sobere, maar stijlvolle vormgeving. Ook die e-books zullen dan via ons eigen platform te lezen of te downloaden zijn.
---
Jaarlijks kunnen we een gezamenlijke Ginkgo-uitgave maken, al dan niet digitaal of op papier, afhankelijk van het budget waarover we beschikken of dat we via de verkoop kunnen samenbrengen. Dat kan een bundel zijn, een kalender of een ander soort uitgave.
---
Via de Ginkgo-groep zullen er wekelijks opdrachten worden voorzien, waaraan je als Ginkgo-genoot vrijblijvend kunt deelnemen. Die opdrachten zullen heel gevarieerd zijn en bij voorkeur ook wat speels.

VOORWAARDEN VOOR TOETREDING

Voorwaarden betreffende het niveau zijn er niet, omdat we vooral een heel diverse school willen uitbouwen, waarbij de ene kan leren van de andere. Zowel beginners (zelfs als je nog nooit eerder een haiku schreef) als gevorderden die al 40 jaar haiku’s schrijven, zijn welkom. Die laatste uiteraard op voorwaarde dat ze bereid zijn te aanvaarden dat beginners haiku’s zullen posten waar nog veel fouten in voorkomen.

De enige échte voorwaarde is dat de Ginkgo-codex wordt aanvaard en onderschreven als leidraad voor de bespreking van de haiku’s en de commentaar erop. Zodat er een gemeenschappelijke basis is om de besprekingen consequent en fijn te laten verlopen en niet telkens hetzelfde over haiku herhaald moet worden. Een verwijzing naar een punt in de codex kan dan vaak al volstaan om de vinger op een fout te leggen. We kunnen ook een onderscheid maken tussen wat we de ‘formele’ en de ‘vrije’ haiku noemen. Aan beginners en voor de bespreking vragen we om formele haiku’s te posten. Dat zijn haiku’s die niet alleen aan de inhoudelijke en de taalkundige richtlijnen van de codex voldoen, maar ook aan de vormelijke: 3 regels van 5-7-5 lettergrepen. En dit omdat oefenen en leren vanuit die strakke regel gerichter en consequenter kan gebeuren. Daarnaast kan men ook vrije haiku’s posten, waarbij de vormelijke regel van 5-7-5 verlaten mag worden. We zullen wel aan iedereen vragen om op z’n minst de inhoudelijke én taalkundige regels te volgen en dus de interpunctie zoals die in de Nederlandse taal bestaat te gebruiken en te respecteren. De Ginkgo-school is er namelijk van overtuigd dat leestekens iets wezenlijks toevoegen aan een haiku en dus een belangrijk onderdeel van de taal en de lezing van haiku zijn. Net zoals ook de snijwoorden dat voor de Japanse meesters waren.

De Ginkgo-codex kun je hier lezen: GINKGO-CODEX

WAT WORDT VAN EEN GINKGO-GENOOT VERWACHT

Iedere Ginkgo-genoot mag volgens zijn eigen tempo en verlangen berichten posten, commentaar geven of vragen stellen. Niemand hoeft zich verplicht te voelen om regelmatig iets te posten of aan een opdracht deel te nemen. Maar onze raad is: durf te posten, durf fouten te maken, durf vragen te stellen. En natuurlijk verwachten we van iedereen ook het vanzelfsprekende: positief zijn ingesteld en lief zijn voor elkaar, ook al kan en mag er hevig worden gediscussieerd of gefilosofeerd over haiku.

AANVAARDING

Het overschrijven van de 75 euro inschrijvingsgeld, betekent automatisch dat je de Ginkgo-codex las en die ook onderschrijft als leidraad voor het schrijven van haiku’s in de Ginkgo-school. Het inschrijvingsgeld geldt voor een jaar en kan niet worden teruggevorderd als je zelf beslist om de school te verlaten of uit de groep wordt verwijderd, omdat je bijvoorbeeld na herhaaldelijke verwittigingen niet de groepsregels die we samen overeenkomen respecteert.

Winkelmand

Niets in de winkelmand.

Scheurkalender 2024

Haiku 2024

Hij is er opnieuw! De scheurkalender met een dagelijks vleugje poëzie, aangepast aan de tijd van het jaar. Om dag per dag van het jaar af te pellen en even stil te staan bij de kleine dingen om ons heen.

MEER INFO

Nieuwe haiku

HAIKU

Middag en de kerk
neemt alle tijd van het dorp
om twaalf uur te slaan.

Geert De Kockere

Koffiemachine

Zet een poëtisch kopje koffie ...

© 2016 - 2023 Pigmalion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel